0Comments

อยากจะประสบความสำเร็จ ต้องมี Mindset ยังไง?

  อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า "Mindset" หรือกระบวนการทางความคิดนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมาก เห็นได้ชัดเวลาที่มีคนตั้งคำถามยากๆ ในชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จก็มักจะตอบไม่เหมือนกับคนทั่วๆ ไป คำถามของเราตอนนี้ก็คือ แล้วเราจะเปลี่ยนแปลง Mindset ของเราได้หรือไม่? ซึ่งก็มีการศึกษาและงานวิจัยมากมาย ยืนยันว่า คนเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยน Mindset กันได้อย่างแน่นอนครับ โดยเบื้องต้นจะมีการแบ่งคนตาม Mindset หลักออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่า "Fixed Mindset" คือคนประเภทที่ชอบคิดแต่ข้อจำกัดของตัวเอง เช่น เราทำได้แค่นี้แหละ หรือ เราเกิดมาไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขา คนจะรวยได้ต้องเกิดมามีเส้นมีสายหรือมีทุน ฯลฯ ซึ่งเราคงจะเคยได้ยิน หรือเคยคิดแบบนี้มากันมาบ้างแล้ว ถ้าคนไหนที่ขยันคิดแบบนี้บ่อยๆ เข้า มันจะสะสมจนเกิดเป็น Fixed Mindset