0Comments

อยากจะประสบความสำเร็จ ต้องมี Mindset ยังไง?

  อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า “Mindset” หรือกระบวนการทางความคิดนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมาก เห็นได้ชัดเวลาที่มีคนตั้งคำถามยากๆ ในชีวิต...
0Comments

Mindset สำคัญอย่างไร

     อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่า “Mindset” ที่ดีนั้น จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยเขาได้แบ่งประเภทของคนออกตาม Mindset เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “Fixed...
12Comments

Mindset คืออะไร?

     ช่วงนี้เห็นคนพูดถึงเรื่อง “Mindset” กันบ่อยและใช้กันในหลายความหมาย บางทีก็ทำให้สับสนว่าคนเขียนบทความต้องการที่จะสื่อถึงอะไรกันแน่       ผมจึงเริ่มเปิด...