หลังจากเราได้ทุกอย่างมาพร้อมแล้ว ได้แก่ หนังสือที่จัดรูปแบบแล้วและปกหนังสือ อ่อ.. อย่าลืม keywords ที่เราหามาตั้งแต่ตอนแรกด้วยนะครับ คัดมา 7 คำ แล้วก็เตรียม description หรือคำอธิบายหนังสือของเราไว้ด้วย ส่วนใหญ่ผมก็หยิบเอาบท introduction ที่เราจ้างเขียนมานั่นแหละ มาปรับแต่งโดยเน้นใส่ keywords ของเราลงไป ซึ่งตัว description นี้ส่วนใหญ่คนจะไม่อ่านเท่าไหร่ เขามักจะคลิกที่ตัวรูปปกหนังสือเพื่อเปิดดูตัวอย่างหนังสือจริงเลยมากกว่า แต่มันจะมีประโยชน์มากในเรื่องของ SEO หรือการที่เวลามีคนค้นหาคำตาม keywords แล้วหนังสือเราจะขึ้นมาในอันดับที่ดีๆ ครับ ซึ่งจะให้ได้ผลดีก็จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคของการเน้นคำที่เป็น keywords ช่วยด้วยครับ เช่น ทำให้เป็นหัวข้อใหญ่ หรือการเน้นตัวหนา โดยสามารถใส่ code ด้านล่างของบทความนี้เข้าด้านหน้าและหลังของประโยคใน description ของเราได้เลย  เมื่อเราเอาไปวางใน web Amazon เขาก็จะจัดการรูปแบบให้เอง แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะใส่อย่างไร ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ

ตอนนี้มาดูการสาธิตขั้นตอนการลงหนังสือใน Amazon KDP หรือตลาด Kindle กันก่อนครับBold
<b>TEXT</b>

Italics
<i>TEXT</i>

Centered
<center>TEXT</center>

Centered and Italic
<center><i>TEXT</center></i>

Centered and Bold
<center><i>TEXT</center></i>

Underlined
<u>TEXT</u>

LARGE Headline (H1 heading)
<h1>HEADLINE TEXT</h1>

Amazon Orange Headline (H2 heading)
<h2>HEADLINE TEXT</h2>

Headline and Center
<center><h1>CENTERED HEADLINE</centered></h1>

Bulleted List
<ul>
<li>BULLET POINT ONE</li>
<li>BULLET POINT TWO</li>
<li>BULLET POINT THREE</li>
</ul>

Numbered List
<ol>
<li>TEXT</li>
<li>TEXT</li>
<li>TEXT</li>
</ol>


Phows
Phows

Phowpinyo Shimbhanao