วันนี้มาเราจะมาเริ่มลงมือในส่วนของเนื้อหาหนังสือกันครับ เริ่มจากการแต่งชื่อหนังสือให้ตรงกับประเด็นที่เรานำเสนอ และให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงช่วยด้าน Keywords ด้วย โดยเราจะใช้เทคนิคของการทำ Sub-Title มาช่วย มาดูวิธีกันเลยครับ
 

เมื่อได้ชื่อหนังสือแล้ว ก็มาต่อกันในส่วนของงานสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ก็คือเนื้อหาของหนังสือครับ โดยเราจะเริ่มจากการวางโครงสร้างของเนื้อหาให้ครอบคลุมกับประเด็นหรือ Keywords ของเรา รวมถึงเนื้อหานั้นจะต้องทันสมัยและตรงกับความสนใจของตลาด มาดูวิธีกันครับ
 


Phows
Phows

Phowpinyo Shimbhanao