field-328962_1280

 

ตอนนี้มีผลการทดลองออกมาแล้วนะครับ ว่าความคิดด้านลบจะส่งผลโดยตรงต่อสมอง ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบกึ่งถาวร เป็นผลให้ชีวิตไม่สดใส ไร้พลังในการทำงานให้สำเร็จ ตรงกันข้ามกับความคิดด้านบวก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสมอง ที่ส่งผลให้คนคนนั้นมีชีวิตชีวา สดใส มีพลังในการทำงาน และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ  เราไปดูวีดีโอเรื่องนี้กันครับ

 


Phows
Phows

Phowpinyo Shimbhanao